София

Начало / София

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА „СВА CLUB"-регион София (магазини КОМЕ)

1. Клубна карта "СВА CLUB"  се издава от и остава собственост на супермаркети СВА;


2. Клубна карта се издава само на физически лица над 16 години;


3. Клубна карта се получава след попълване на регистрационен формуляр срещу представяне на лична карта. Регистрационният формуляр е с два отрязъка: попълненият с личните данни и номера на Клиентската карта остава в магазина, а отрязъка с Общите условия за издаване на Клубна карта се дава на клиента.

 

Картата може да бъде използвана веднага след нейното получаване.


4. Първата карта е безплатна, а при повреда или загуба издаването на всяка следваща карта струва 1 лев, който се приспада от натрупаната сума в картата.


5. Ползването на Клубна карта "СВА CLUB" е възможно в супермаркетите СВА, посочени на гърба на картата.


6. При покупка от посочените супермаркети СВА, включени в програмата за лоялни клиенти, притежателят на клубна карта натрупва отстъпки по следната схема:

  •     От 0,01 лв до 10,00 лв натрупани -1 % отстъпка ( за всяка сума )
  •     От 10,01 лв до 30,00 лв натрупани - 2% отстъпка ( за всяка сума )
  •     От 30,01 лв до 50.00 лв натрупани - 3% отстъпка ( за всяка сума )
  •     От 50,01 лв до 100.00 лв натрупани - 4% отстъпка ( за всяка сума ) 
  •     От 100,01 лв до без лимит натрупани - 5% отстъпка ( за всяка сума )

 

 

7. Регистрирането на суми по картата се извършва на касите в супермаркети СВА. Притежателят на Клубна карта следва да я предостави на касата. Без предоставяне на Клубна карта на касата преди приключване на касовия бон не могат да се натрупват суми от отстъпки или да се плати с натрупани суми в Клубната карта.

 

8. Натрупаните суми могат да се ползват единствено за пазаруване в посочените супермаркети СВА, не могат да се заменят за пари.

 

9. Натрупаните суми се калкулират в Клубна карта „CBA CLUB" в момента на покупката. Натрупаните суми по картата могат да се ползват още същия ден в магазина, в който са натрупани.

 

10. Натрупването на отстъпки за дадена карта е отделно във всички магазини!

 

11. Натрупването на суми е неограничено по стойност и продължителност. Информация за стойността на натрупаната до момента сума в Клубна карта и натрупаните отстъпки от покупката се съдържат във всеки касов бон, в който е използвана Клубната карта.

 

12. Отстъпки не се натрупват при покупка на стоки в промоция, стоки на едро, билети на Национална лотария и всички видове тютюневи изделия. Не се разрешава използването на картата в случай, че плащането ще се извършва с чекове за храна.

 

13. Отстъпки не се натрупват в касовия бон, в който се извършва плащане с натрупаните суми по Клубна карта "СВА CLUB".

 

14. При ползване на натрупаните суми е необходимо притежателят да удостовери самоличността си, като се подпише на дублиращия касов бон, който касиера прибавя към отчета си.

 

15. При загуба или кражба на Клубна карта притежателят й следва да попълни молба за прехвърляне на левовия кредит.

 

16. 3агубена, открадната или повредена карта се блокира, издава се нова карта след попълване на нов формуляр. Натрупаните преди това суми се прехвърлят върху новата карта, удържа се 1 лев за прехвърлянето.

17. Супермаркети СВА си запазват правото да променят условията за ползване на Клубни карти по всяко време без предизвестие.

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand